Voorwaarden van de website: In overeenstemming met de rapportageverplichtingen van artikel 10 van wet
34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat de URL www.theroyalthaimassag (Hierna het portaal) is een eigenschap domein THANYACHANOK PHROMKHOT (hierna COMPANY) ligt
adres Av Albir, 50 – Albir, NIF nr Y3212249-Z.

Alle handelsmerken, handelsnamen of logo’s van welke aard dan ook die verschijnen op de site zijn eigendom van de vennootschap of derden kan niet worden opgevat dat het gebruik of de toegang tot de site en / of diensten, schreef de gebruiker vergoeding op handelsmerken, handelsnamen en / of logo’s. Ook de inhoud op het web gepubliceerd, grafisch ontwerp, afbeeldingen, databases en broncode zijn de intellectuele eigendom van de onderneming of van derden, zonder te worden overgedragen aan de gebruiker, overeenkomstig de bepalingen van deze juridische informatie, geen rechten die bestaan ​​of kunnen bestaan ​​in een dergelijke inhoud dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de portal en de informatie die via deze diensten.

De toegang tot deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Eenvoudige toegang tot de PORTAL geen commerciële relatie tussen de entiteit en de gebruiker ervan. Toegang tot deze de volgende algemene voorwaarden accepteert.

Registered de mogelijkheid van uitoefening van de rechten op toegang, annulering, rectificatie en verzet met betrekking tot hun persoonlijke gegevens in de dossiers van de entiteit, door vergezeld schriftelijke mededeling van een fotokopie van het DNI gericht op THANYACHANOK PHROMKHOT gebruikers worden geïnformeerd, naar het volgende adres: Av Albir, 50 – Albir.

Deze bestanden worden naar behoren geregistreerd in het register van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming en te voldoen aan veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij Koninklijk Besluit 1720/2007. Ze zeiden dat gebruikers alleen bevoegd om de PORTAL gebruiken bij de aanvaarding en naleving van de hier vermelde voorwaarden, met op de site anders laat.

1) THANYACHANOK PHROMKHOT er alles aan doen wat in haar vermogen te corrigeren of de informatie die toegankelijk is via het web bij te werken. Het kan echter niet garanderen dat de geldigheid, nauwkeurigheid en bijwerken van deze informatie. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor toegang tot pagina eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers aan te passen, zonder afbreuk te doen aan de specifieke voorwaarden voor het gebruik van een bepaalde dienst en / of inhoud; instellen of wijziging van de specifieke omstandigheden; te beperken, uitsluiten of toegangsconditie gebruiker wanneer alle waarborgen van een correct gebruik van de site niet wordt voldaan; te wijzigen, te verwijderen of bij te werken alle of een deel van de inhoud of diensten die worden aangeboden via de site, zonder voorafgaande waarschuwing. Via dit portaal THANYACHANOK PHROMKHOT bevat algemene informatie en reclame over de producten en diensten ontwikkeld door zelf als van de diensten van derden, die in geen geval worden opgevat als bindend diensten. THANYACHANOK PHROMKHOT aangeboden via deze website informatie over producten en diensten die worden aangeboden door derden. THANYACHANOK PHROMKHOT niet verantwoordelijk voor het bijwerken van dergelijke informatie, evenals het succes van de producten en / of diensten, die in deze zin slechts een reclame-website. In ieder geval is het inhuren van dergelijke producten en / of diensten door de gebruiker gebeurt rechtstreeks met derde entiteiten, niet aansprakelijk voor THANYACHANOK PHROMKHOT het resultaat van het huren. THANYACHANOK PHROMKHOT verantwoordelijkheid of eventuele gevolgen die voortvloeien uit contracten met derden via de portal niet zijnde een partij of geïnteresseerd zijn in dergelijke transacties niet van uitgaan. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om de producten en diensten waarvoor reclame op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. THANYACHANOK PHROMKHOT kunnen wijzigen, bijwerken, de inhoud, vormgeving en structuur van het web als gebruiksvoorwaarden, privacy beleid pagina eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht te beperken, uitsluiten of toegangsconditie gebruiker. THANYACHANOK PHROMKHOT niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of het onvermogen door de gebruiker toegang tot een optimale navigatie en pagina weer te geven. THANYACHANOK PHROMKHOT niet verantwoordelijk voor de door de gebruiker op basis van de informatie waarover de website op een bepaald moment, omdat het bijwerken van dergelijke informatie niet kan worden gegarandeerd beslissingen, nadat hij eerder bevestigd. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om juridische stappen hij geschikt acht om hun rechten en die van derden die diensten of inhoud aan te bieden via de site, waar passend beschermen initiëren, en aanspraak maken op de vergoeding die overeen kan komen door

verkeerd of onrechtmatig gebruik van alle of een deel van de diensten en inhoud die via de site. THANYACHANOK PHROMKHOT niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gebruiker, of derden kunnen ontstaan ​​als gevolg van toegang tot of het gebruik van de website of het downloaden van inhoud of de gebruiker maakt gebruik van dergelijke content. In het geval van een minderjarige of incompetent, THANYACHANOK PHROMKHOT vraagt ​​de gebruiker om zich te onthouden van het gebruik van de e-maildienst of invordering vorm van gegevens als u niet de toestemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers hebben, niet zijnde THANYACHANOK PHROMKHOT verantwoordelijk voor de daden van de minderjarige of incompetent om deze redenen of voor een ander gebruik van de website. Daarom THANYACHANOK PHROMKHOT moedigt ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers die met het kind te allen tijde bij het gebruik van het internet en dat het niet uit te voeren netwerkgerelateerde zonder voorafgaande toestemming van de ouder / moeder / voogd / a / of wettelijk vertegenwoordiger enige actie. In afwijking van het bepaalde in de bijzondere voorwaarden, kunnen THANYACHANOK PHROMKHOT beëindigen, op te schorten of stop te zetten op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de inhoud van de pagina, zonder de mogelijkheid voor de gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

2) de gebruiker. De gebruiker kan toegang krijgen tot gratis en zonder voorafgaand aan de inhoud en de diensten van de site beschikbaar als
dergelijke machtiging en gebruik maken van de diensten en content exclusief beschikbaar voor privé-gebruik, met uitzondering van wat kan worden
bepaald in de bijzondere omstandigheden van bepaalde diensten. moet ook juist en rechtmatig gebruik van de site te maken in overeenstemming
met de wet, moraal, goede gewoonten en de openbare orde, het vermijden van het uitvoeren van handelingen die schade aan de rechten en
vrijheden van anderen of die kunnen beschadigen kan inhouden, schade of belemmeren op geen enkele wijze toegang tot hen, ten nadele van
THANYACHANOK PHROMKHOT of derden. Voor dit doel, kan de gebruiker geen gebruik maken van de diensten, geheel of gedeeltelijk, te
bevorderen, te verkopen, contract, adverteren of vertrouwelijke informatie of derden zonder voorafgaande toestemming van THANYACHANOK
PHROMKHOT, of u kunt informatie op de website in te voeren, met behulp van bestaande diensten. Evenmin kan verrichten handelingen van welke
aard ook met het doel van, of die direct of indirect supongan- aanslag op de rechten van andere gebruikers van de website of THANYACHANOK
PHROMKHOT, te voorkomen of belemmeren de toegang tot de website, en in het bijzonder die in strijd grondrechten en de fundamentele vrijheden,
of die een strafbaar feit en / of burgerlijke en uiteindelijk, dat de wet, de goede zeden of goede gewoonten schenden betrekken; noch tot
handelingen die in strijd zijn met de zijn gebruik maken van de bestaande diensten. Evenmin kan verrichten handelingen van welke aard ook met
het doel van, of die direct of indirect supongan- aanslag op de rechten van andere gebruikers van de website of THANYACHANOK PHROMKHOT,
te voorkomen of belemmeren de toegang tot de website, en in het bijzonder die in strijd grondrechten en de fundamentele vrijheden, of die een
strafbaar feit en / of burgerlijke en uiteindelijk, dat de wet, de goede zeden of goede gewoonten schenden betrekken; noch tot handelingen die in
strijd zijn met de zijn gebruik maken van de bestaande diensten. Evenmin kan verrichten handelingen van welke aard ook met het doel van, of die
direct of indirect supongan- aanslag op de rechten van andere gebruikers van de website of THANYACHANOK PHROMKHOT, te voorkomen of
belemmeren de toegang tot de website, en in het bijzonder die in strijd grondrechten en de fundamentele vrijheden, of die een strafbaar feit en / of
burgerlijke en uiteindelijk, dat de wet, de goede zeden of goede gewoonten schenden betrekken; noch tot handelingen die in strijd zijn met de zijn
en in het bijzonder dat de fundamentele rechten en vrijheden, of dat strafrechtelijke en / of civielrechtelijke overtreding kan inhouden en, uiteindelijk,
dat de wet, de goede zeden of goede gewoonten schenden schenden; noch tot handelingen die in strijd zijn met de zijn en in het bijzonder dat de fundamentele rechten en vrijhede

Algemene Voorwaarden en / of de bijzondere voorwaarden van deze website in te stellen. U mag geen links naar deze website op andere websites die niet alleen beperkt zijn tot de startpagina van deze website. De gebruiker is zich ervan bewust dat de toegang tot en het gebruik van de diensten en de inhoud van de site is op eigen verantwoordelijkheid. De gebruiker zal zich onthouden van probeert te krijgen opgenomen in het web door middel of procedures anders dan die beschikbaar worden gesteld in de portal content. Het is misschien niet het gebruik van deze site of het gebruik van de inhoud daarvan, elke actie die het beeld, belangen of de rechten van THANYACHANOK PHROMKHOT of derde partijen zou kunnen schaden te maken. De gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling of gedraging het gebruik dat eventueel overbelasten, beschadigen of uitschakelen van de website, servers en andere computerapparatuur. Het is uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen op te sporen en te elimineren het bestaan ​​van virussen, wormen of andere elementen die hun computersystemen maatregelen kunnen veranderen, kan niet door THANYACHANOK PHROMKHOT worden gewaarborgd het gebrek daaraan nemen.

3) Toepassingen 2.0 Op deze website kunt u diensten aan te bieden 2.0-toepassingen waarbij gebruikers informatie, gegevens, afbeeldingen, video’s, en uitwisseling van informatie in het algemeen kunt invoeren. Het doel van deze toepassingen is een communicatie-instrument gebruikers in staat om adviezen en onderhouden van contacten tussen de gebruikers THANYACHANOK PHROMKHOT diensten uitwisselen bieden. het gebruik van 2.0-toepassingen voor andere dan de voorgeschreven doeleinden is verboden. Met name het gebruik van deze media voor reclamedoeleinden of commerciële diensten THANYACHANOK PHROMKHOT buiten is verboden. De gebruiker zal een 2.0 het gebruik van toepassingen uit te voeren in overeenstemming met de wet, de goede zeden en de openbare orde. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen rechthebbenden voor informatie en gegevens geladen op de website. THANYACHANOK PHROMKHOT geen enkele aansprakelijkheid voor acties, informatie of gegevens op de webpagina die door gebruikers zijn ingevoerd, waarbij deze als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van handelingen die via de website worden uitgevoerd. Zo THANYACHANOK PHROMKHOT niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door derden via deze pagina en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, maar niet beperkt tot, die worden veroorzaakt door: schending van de wet, de goede zeden of de openbare orde; inbreuk op intellectuele en industriële eigendom en / of bedrijfsgeheimen;

telecommunicatie; vormen onwettige handelingen en misleidende reclame in het algemeen vormen oneerlijke concurrentie; het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, relevantie en / of tijdigheid van de inhoud verzonden, ontvangen of beschikbaar of toegankelijk gemaakt; schending van de rechten te eren, beeld van personen persoonlijke en familiale privacy en; volledige of gedeeltelijke kredietrisico’s en in het algemeen schade rechten van anderen. Voor toegang tot toepassingen vereisen 2.0 identificatie van de gebruiker door het invoeren van het onderscheiden van gegevens (zoals e-mailadres en wachtwoord) die u de juistheid van de ingevoerde gegevens te rechtvaardigen. In geen enkel geval is het toegestaan ​​anonieme toegang tot diensten 2.0. THANYACHANOK PHROMKHOT informeert de gebruikers van applicaties 2.0 op het moment van registratie voor dergelijke diensten, alsmede in elk van de toegang identificatie nodig is en zal overgaan tot uw IP-adres en dataverbinding op te slaan. In overeenstemming met de geldende regelgeving zal deze gegevens worden opgeslagen en indien nodig ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteiten en instanties door middel van de procedure juridisch verstrekt. gebruiker Toepassingen Deze gegevens worden opgeslagen en indien nodig ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteiten en instanties door middel van de procedure juridisch verstrekt. gebruiker Toepassingen Deze gegevens worden opgeslagen en indien nodig ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteiten en instanties door middel van de procedure juridisch verstrekt. gebruiker Toepassingen

2.0 wordt geïnformeerd dat de loutere registratie in dergelijke toepassingen enig recht op informatie in te voeren of deze informatie wordt gepubliceerd niet toekent. U erkent dat de door haar op de pagina ingevoerde gegevens kunnen worden bekeken door THANYACHANOK PHROMKHOT, zonder dat dit enige erkenning van aansprakelijkheid door THANYACHANOK PHROMKHOT op dergelijke gegevens. Niettegenstaande het voorgaande kan THANYACHANOK PHROMKHOT op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, verwijder alle inhoud het ongepast om welke reden of geen pak voor het doel van de website is niet verantwoordelijk voor worden geclaimd acht. Het wegwerken van de inhoud applicatie heeft goedkeuring van de kwade trouw van de inhoud niet impliceren, of aanname door THANYACHANOK PHROMKHOT van de verantwoordelijkheid voor hen. U erkent en aanvaardt dat alle ingevoerde informatie op het internet, zelfs via portals of beperkt 2.0-toepassingen, kan worden gezien door derden niet geïnteresseerd en zelfs gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gemaakt doeleinden. THANYACHANOK PHROMKHOT kan niet garanderen dat de in 2.0-toepassingen ingevoerde gegevens niet kan worden gezien door het grote publiek, gelet op de structuur en de configuratie van het netwerk. Ook de gebruiker draagt ​​de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer als gevolg van de invoering van gegevens of informatie op het internet. Als de gebruiker detecteert of belanghebbende derde partij is van mening dat er sprake is van een schending van hun rechten of belangen via de website, THANYACHANOK PHROMKHOT, biedt de volgende e-mail info @ THANYACHANOK PHROMKHOT.es om dat feit te communiceren. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht maatregelen om de terugtrekking van de gegevens of

controversieel informatie, zonder dat dit opgevat als een erkenning of bevestiging van elke inbreuk van die entiteit.

4) Intellectueel eigendom: De website THANYACHANOK PHROMKHOT, software, broncode, waaronder begrepen teksten, foto’s, muziek, grafiek, ontwerp, configuratie, structuur, kleurenschema en enig ander element content die op de website zijn originele creaties van THANYACHANOK PHROMKHOT pronken intellectuele eigendomsrechten daarop, of misschien heeft de exploitatierechten of licenties dat het toestaan ​​verworven. THANYACHANOK PHROMKHOT is eigenaar van de rechten van industriële eigendom of bezit licenties of vergunningen voor de exploitatie van merken, handelsnamen, ontwerpen, industriële ontwerpen, modellen, patenten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom opgenomen in deze website. Toegang, het bekijken of surfen via het web betekent niet dat de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom of toestemming elk gebruik van hen uit te voeren, moet worden verzameld voor de desbetreffende goedkeuring van THANYACHANOK PHROMKHOT. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de website of de elementen daarin, en het gebruik ervan of de doelstellingen van de concurrentie, onderzoek of thuis- of privégebruik, die niet uitdrukkelijk door THANYACHANOK PHROMKHOT gemachtigd is verboden, en in het bijzonder hun reproductie, verspreiding, openbare communicatie verboden is, metabolisme en eventuele andere werkwijze van website en gegevens of informatie op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders op het web of aangegeven middelen om dit te doen zijn ingeschakeld, zult u niet worden toegestaan ​​om de inhoud of het item geplaatst op de site te downloaden, of het uitvoeren van het kopiëren voor privégebruik is toegestaan. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te verdedigen nemen en de rechten van intellectuele eigendom die corresponderen te garanderen en om schadevergoeding te eisen voor schade die zou kunnen gelden. of het uitvoeren van het kopiëren voor privégebruik is toegestaan. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te verdedigen nemen en de rechten van intellectuele eigendom die corresponderen te garanderen en om schadevergoeding te eisen voor schade die zou kunnen gelden. of het uitvoeren van het kopiëren voor privégebruik is toegestaan. THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te verdedigen nemen en de rechten van intellectuele eigendom die corresponderen te garanderen en om schadevergoeding te eisen voor schade die zou kunnen gelden.

5) Links: Om de dienstverlening te verbeteren en meer uitgebreide informatie aan onze gebruikers, kan THANYACHANOK PHROMKHOT in de website links naar andere websites worden opgenomen. De aanwezigheid van dergelijke verbindingen geen commerciële relatie met gekoppelde pagina of aanname of controle over de inhoud daarvan inhouden. THANYACHANOK PHROMKHOT niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s of verantwoordelijkheden in hen kun je

maken of instaan ​​voor de veiligheid ervan, en de afwezigheid van virus of een goede werking. Ook op andere websites kunnen worden opgenomen
links naar de home page van THANYACHANOK PHROMKHOT, is verboden links naar binnenpagina’s, redirects interieur, framing of andere
frauduleuze praktijken die inbreuk maken of afbreuk doen aan het imago THANYACHANOK PHROMKHOT rechten of. het gebruik van de naam of
het logo van “THANYACHANOK PHROMKHOT” of een van de merken die eigendom zijn van THANYACHANOK PHROMKHOT uitdrukkelijk
verboden is of die licentiehouder, als metatags of de domeinnaam, alleen of vergezeld door andere denominaties. Als de gebruiker zich bewust
wordt van het bestaan ​​van links naar webpagina THANYACHANOK PHROMKHOT door middel van frauduleuze technieken, of waarvan de inhoud
kan in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde zijn, kan het aan THANYACHANOK PHROMKHOT bekend via e-mail maken raquelarias@andreuariasabogados.es het volgende adres. Op dezelfde manier, indien ontdekt in een van de pagina’s waarnaar via deze website,
de inhoud dat de wet, morele of de openbare orde in strijd is, kan het ons weten op bovenstaand adres. Het ontvangen van dergelijke communicatie
niet, in de zin van de wet diensten van de informatiemaatschappij, effectieve kennis van de onrechtmatigheid van de activiteit in dezelfde, met geen
enkele verplichting om links te verwijderen. of waarvan de inhoud kan in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, het aan
THANYACHANOK PHROMKHOT kenbaar maken via e-mail naar het volgende adres raquelarias@andreuariasabogados.es kunnen maken. Op
dezelfde manier, indien ontdekt in een van de pagina’s waarnaar via deze website, de inhoud dat de wet, morele of de openbare orde in strijd is,
kan het ons weten op bovenstaand adres. Het ontvangen van dergelijke communicatie niet, in de zin van de wet diensten van de
informatiemaatschappij, effectieve kennis van de onrechtmatigheid van de activiteit in dezelfde, met geen enkele verplichting om links te
verwijderen. of waarvan de inhoud kan in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, het aan THANYACHANOK PHROMKHOT
kenbaar maken via e-mail naar het volgende adres raquelarias@andreuariasabogados.es kunnen maken. Op dezelfde manier, indien ontdekt in
een van de pagina’s waarnaar via deze website, de inhoud dat de wet, morele of de openbare orde in strijd is, kan het ons weten op bovenstaand
adres. Het ontvangen van dergelijke communicatie niet, in de zin van de wet diensten van de informatiemaatschappij, effectieve kennis van de
onrechtmatigheid van de activiteit in dezelfde, met geen enkele verplichting om links te verwijderen. Zij kunnen het bekend THANYACHANOK
PHROMKHOT via e-mail naar het volgende adres raquelarias@andreuariasabogados.es te maken. Op dezelfde manier, indien ontdekt in een van
de pagina’s waarnaar via deze website, de inhoud dat de wet, morele of de openbare orde in strijd is, kan het ons weten op bovenstaand adres. Het
ontvangen van dergelijke communicatie niet, in de zin van de wet diensten van de informatiemaatschappij, effectieve kennis van de onrechtmatigheid van de activiteit in dezelfde, m

6) recht en rechtsgebied: Deze website en geschillen die daarvan het Spaanse rechtssysteem op hen van toepassing. De partijen komen overeen om geschillen die kunnen ontstaan ​​voor de inhoud of afgeleid uit het gebruik van deze website aan de jurisdictie van de rechtbanken van de stad Valencia (Spanje), uitdrukkelijk af te zien van enig ander rechtsgebied die van toepassing kunnen indienen, zonder afbreuk te doen aan de bestaande normen niet beschikbaar met betrekking tot consumenten en gebruikers.

PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) Data Protection-generaal, door het aanvaarden van dit Privacybeleid lenen uw informed consent, te uiten vrij en ondubbelzinnig dat de persoonlijke informatie die u via de website

http://www.thaimassagealbir.com/ (Hierna website) worden opgenomen in een bestand van “WEB abonnees en gebruikers” en “klanten en / of

LEVERANCIERS ”

Mijn naam bedrijf is: THANYACHANOK PHROMKHOT mijn CIF is Y3212249-Z

Mijn hoofdkantoor is gevestigd op het adres Av Albir, 50 – Albir. E-mail: info@thaimassagealbir.com Mijn sociale activiteit is Thailandes massage.

Alle behoren geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming en het respect dat THANYACHANOK PHROMKHOT garanties die organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben toegepast zoals vereist door de RGPD technieken.

Dit privacybeleid is alleen geldig voor de persoonlijke gegevens die zijn verkregen op de website, is niet van toepassing op de door derden op andere websites verzamelde informatie, zelfs als ze worden verbonden door de Website.

Door dit uit te drukken ik mijn inzet voor het behoud van de handelsbetrekkingen en zorgen voor deze zekerheid door de bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy van elk van de gebruikers van onze website te garanderen.

1. Wat zijn de persoonlijke gegevens?

Een kleine aanpak is daarom belangrijk, je moet weten dat het alle informatie betreffende een persoon die ons helpt als u onze website bezoekt, in ons geval de naam en e-mail zou zijn, en als je een product koopt factuur nodig heeft, zullen we volledig adres, volledige naam te vragen en ID of CIF.

Bovendien, wanneer u onze website bezoekt, bepaalde informatie wordt automatisch opgeslagen om technische redenen zoals het IP-adres dat is toegewezen door uw Internet provider.

BEGINSELEN voor gegevensverwerking
Om uw persoonlijke gegevens te behandelen, volgens de RGPD zal gelden de volgende principes:

Legaliteitsbeginsel, eerlijkheid en transparantie: ik zal altijd uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden eerder u op de hoogte met absolute transparantie. Dataminimalisatie principe: Ik ga gewoon strikt noodzakelijk te vragen met betrekking tot de doeleinden waarvoor ik nodig heb. Principe van beperkte duur van het behoud: als later je kunt zien, worden de gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden van behandeling volgens het doel gehouden, zal ik de periode die overeenstemt behoud te informeren, in het geval van abonnementen, ik check regelmatig mijn lijsten en zal geen registratie voor een aanzienlijke tijd te verwijderen.

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodat er voldoende beveiliging van persoonsgegevens worden verwerkt en zorgen voor geheimhouding is gewaarborgd. Je weet dat alle maatregelen om onbevoegde toegang tot of misbruik van gegevens mijn gebruikers door derden te voorkomen.

2. DOEL, legitimatie CATEGORIE verzamelde gegevens, toestemming voor behandeling, minderjarigen.

2.1 DOEL

Zoals vermeld in de regels, wordt de gebruiker geïnformeerd dat, door het contact formulieren of abonnementen gegevens worden verzameld, die worden opgeslagen in een bestand, met als enig doel van het verzenden van elektronische communicatie, zoals: nieuwsbrieven (nieuwsbrieven), nieuwe items (berichten), commerciële aanbiedingen, gratis webinars, evenals andere vormen van communicatie die PHROMKHOT THANYACHANOK interessant begrijpt voor de gebruikers. Velden gemarkeerd als verplicht, zijn essentieel voor de geuit doel.

Het kan ook in overeenstemming zijn met de gegevens, eisen

aangevraagd door gebruikers.

Het uiteindelijke doel is:

Bekendheid aan de uitgevoerd in het centrum van Thai Massage Albir diensten. Alleen de eigenaar heeft toegang tot hun gegevens, en onder geen beding deze gegevens zullen worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan een derde partij.

Acceptatie van het Privacybeleid door de procedure van Dole opt-in, worden geacht voor alle doeleinden als het verstrekken van uitdrukkelijke toestemming en ondubbelzinnige USER de verwerking van persoonsgegevens in de in de gestelde voorwaarden dit document, evenals de internationale overdracht van de gegevens gebeurt uitsluitend te wijten aan de fysieke locatie van de faciliteiten en service providers die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Gebruik in geen geval een ander doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of veel minder toegeven aan een derde deze gegevens zal worden gemaakt.

2.2 MINDERJARIGEN

In het geval meer dan veertien, kunt u zich aanmelden
http://www.thaimassagealbir.com/ zonder voorafgaande toestemming van je ouders of verzorgers.

Wat gebeurt er als je jonger bent dan 14?

In dit geval zal het dwingende voorwaarde zijn de toestemming van je ouders

of voogd zodat we kunnen uw persoonlijke gegevens te behandelen

Waarschuwing: Als u minder dan veertien jaar en hebben de toestemming van je ouders niet wordt verkregen, kunt u niet registreren op de website kunt u doorgaan naar uw verzoek af te wijzen als u een bewijs van hebben.

2.3 LEGITIMITEIT

Dankzij instemt, kunnen wij behandelen uw gegevens is vereist om in te schrijven op de website eis.

Zoals u weet, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

2.4 CATEGORIE VAN GEGEVENS

De verzamelde foto tijdgegevens bijzonder beschermde, maar zijn gecategoriseerd als identificatiegegevens.

2,5 LEVENSDUUR VAN GEGEVENS

Ik zal uw gegevens gedurende de tijd die wettelijk gevestigd is of totdat u een verzoek om ze te verwijderen houden.

2.6 juistheid en betrouwbaarheid van GEGEVENS

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u stuurt me eximiéndome elke vorm van verantwoordelijkheid.

Als gebruiker moet u ervoor zorgen de juistheid en authenticiteit van de persoonsgegevens moeten volledige en nauwkeurige informatie over de verschillende vormen van het verzamelen van gegevens.

3. UITVOERING VAN APPLICATION.-

THANYACHANOK PHROMKHOT tot op heden in overeenstemming is met de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de wet is goedgekeurd organische en andere regelingen van kracht en van toepassing is op elk gewenst moment, waardoor zorgen voor een goede omgang met en gebruik van persoonlijke gebruikersgegevens.

Vanaf mei 2018, zullen wij houden aan de regeling treedt in werking met de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie.

Ook THANYACHANOK PHROMKHOT meldt dat voldoet aan de Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel en gevraagd in te stemmen met de gebruiker voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden in elk tijd.

In overeenstemming met de bepalingen van het reglement, informeren wij u dat de gegevens die, evenals die afgeleide gegevens browsen, kunnen worden opgeslagen in bestanden THANYACHANOK PHROMKHOT en behandeld voor het doel van de vergadering uw toepassing en handhaving van de relatie wordt vastgesteld aan de ondertekende formulieren.

Daarnaast is de gebruiker mogelijk maakt de verwerking van gegevens met

om te informeren, met alle middelen, inclusief e-mail, producten en diensten THANYACHANOK PHROMKHOT

Moet niet toestemming voor de verwerking van gegevens voor de hierboven aangegeven doel, kan de gebruiker het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens in het kader van de bepalingen en voorwaarden hieronder in “uitoefening van de rechten” uit te oefenen

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

THANYACHANOK PHROMKHOT informeert dat het veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van hun persoonlijke gegevens te garanderen en te voorkomen wijziging, verlies en behandeling en / of ongeautoriseerde toegang, gezien de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij worden blootgesteld, hetzij van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving. Alles in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.

Ook is THANYACHANOK PHROMKHOT aanvullende maatregelen vastgesteld om de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie in uw organisatie te versterken. continu toezicht te houden, monitoring en evaluatie processen om respect voor de privacy van gegevens te waarborgen.

5. UITOEFENING VAN RECHTEN

Die individuen die hun gegevens hebben verstrekt via
http://www.thaimassagealbir.com/ , Zij kan de houder daarvan, teneinde te kunnen hun recht op toegang vrij uit te oefenen om uw gegevens, correctie of verwijdering, beperking en de oppositie met betrekking tot de opgenomen in hun bestanden gegevens te benaderen.

De snelste en eenvoudigste methode zou zijn toegang tot uw account direct en uw gegevens wijzigen of uw account te verwijderen. elk

informatie we moeten opslaan, wettelijk of contractuele verplichtingen, worden geblokkeerd en alleen gebruikt voor dergelijke doeleinden in plaats van te worden verwijderd.

Belanghebbenden kunnen hun rechten via een schriftelijke communicatie uit te oefenen gericht aan PHROMKHOT met de vermelding “Data Protection” THANYACHANOK, met vermelding van uw gegevens, waaruit hun identiteit en de redenen voor uw verzoek op het volgende adres:

THANYACHANOK PHROMKHOT

Av Albir, 50 – Albir -Alicante

U kunt ook hun rechten kunnen uitoefenen, via e-mail: info@thaimassagealbir.com

6. links of links EXTERNE

Als service aan onze bezoekers, kan onze website hyperlinks naar andere sites die niet worden beheerd of gecontroleerd worden door de Website. daarom http://www.thaimassagealbir.com/ Het is geen garantie, noch is verantwoordelijk voor de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak, betrouwbaarheid en actualiteit van de inhoud van dergelijke websites of hun privacybeleid. Alsjeblieft, voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan deze externe websites

http://www.thaimassagealbir.com/ Merk op dat hun privacy praktijken kunnen verschillen van de onze.

Het enige doel van deze links is om gebruikers de mogelijkheid bieden om deze koppelingen en weet ons werk, hoewel vcgs.net biedt niet of de markt zelf of via derden de informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de gelinkte sites, noch goedkeurt, toezicht of controle op enigerlei wijze de inhoud en diensten en materiaal van elke aard daarin.

http://www.thaimassagealbir.com/ geen enkele wijze verantwoordelijk voor de resultaten die kunnen leiden naar de gebruiker door de toegang tot deze links.

7. MODIFICATIE VAN HET PRIVACYBELEID

THANYACHANOK PHROMKHOT behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen, volgens zijn eigen oordeel, gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentie of leerstellige verschuiving van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Elke wijziging van het privacybeleid zal ten minste tien dagen vóór de effectieve uitvoering worden gepubliceerd. Met behulp van THANYACHANOK PHROMKHOT na dergelijke wijzigingen houdt de acceptatie daarvan.

8. verantwoordelijke en een verwerker. De gegevens zijn THANYACHANOK PHROMKHOT data.

Als Verwerkers buiten de genoemde verantwoordelijke:

THANYACHANOK PHROMKHOT heeft ingehuurd Hosting 1 & 1 Internet Spanje, SLU (aangeduid met de merknaam 1 & 1), met maatschappelijke zetel aan de Avenida de la Vega, 1 Building Veganova 3 Verdieping 5-deurs C van Alcobendas, CP 28108, Madrid. U kunt het privacybeleid en andere juridische aspecten van het bedrijf op de volgende link: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/

9. diensten door derden op deze site. Strikt noodzakelijk is om te voorzien in de ontwikkeling van mijn zakelijke dienstverlening, http://www.thaimassagealbir.com/ maakt gebruik van de volgende onder hun daarbij gestelde voorwaarden privacy.

Hosting: 1 & 1

Privacy Tracking bronnen gebruikt op deze site: Google (Analytics) In http://www.thaimassagealbir.com/ de voorkeuren van de gebruikers, demografie, verkeerspatronen, en andere informatie bij elkaar om beter te begrijpen die ook bestuderen ons publiek en wat je nodig hebt. Het volgen van gebruikers voorkeuren helpt ons ook tonen u de meest relevante advertenties.

De gebruiker en, in het algemeen, kan iedere natuurlijke of rechtspersoon met een hyperlink of technische koppeling apparaten die (bijvoorbeeld, links of knoppen) van haar website http://www.thaimassagealbir.com/ (De “hyperlink”). De oprichting van de hyperlink betekent niet dat in ieder geval het bestaan ​​van de betrekkingen tussen de http://www.thaimassagealbir.com/ en de eigenaar van de site of webpagina waar de hyperlink is gevestigd, noch de aanvaarding of goedkeuring door http://www.thaimassagealbir.com/ van de inhoud of diensten. Hoe dan ook, http://www.thaimassagealbir.com/ Zij behoudt zich het recht voor om een ​​​​​​link naar de website te verbieden of te annuleren op elk moment.

10. DO INFORACION DESESAS ons niet ontvangen of U intrekken uw toestemming?

In overeenstemming met de bepalingen van de wet 34/20023, van 11 juni Services informatiemaatschappij en de elektronische handel kan verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en ontwikkeling in een tevredenheidsonderzoeken tijd en intrekken van uw toestemming te allen tijde (zonder terugwerkende kracht).

Om dit te doen, stuur dan een e-mail naar het adres info@thaimassagealbir.com. Als u e-mail reclame hebt ontvangen, kunt u zich eveneens verzetten tegen van die e-mail te klikken op de dezelfde link opgenomen in de volgende instructies zal worden verstrekt. Een andere gemakkelijkste manier zou zijn om toegang te krijgen tot uw account en selecteer de juiste opties.

Houd er rekening mee dat onze systemen kunnen een periode van tijd in geen geval vereisen meer dan 48 uur voor de oppositie of

intrekking wordt van kracht, wat betekent dat u nog steeds berichten ontvangt gedurende die periode.

In verband met het beheer van de gegevens in verband met uw sociale profielen THANYACHANOK PHROMKHOT, de uitoefening van het recht van toegang zal afhangen van de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheden van toegang tot informatie van gebruikersprofielen. Met betrekking tot het recht van toegang en correctie, raden wij kunnen alleen maar tevreden zijn met betrekking tot de informatie die onder de controle van THANYACHANOK PHROMKHOT.

U kunt ook stoppen met interactie, volgt of krijgt informatie THANYACHANOK PHROMKHOT sociale profielen, de inhoud van belang te verwijderen om te stoppen of te beperken die hun connecties deelt via de mechanismen in de verschillende sociale netwerken bedongen.

De gebruiker kan het privacybeleid van elke Social Network en stel uw profiel om uw privacy te waarborgen. THANYACHANOK PHROMKHOT moedigt gebruikers aan om vertrouwd te raken met de voorwaarden voor het gebruik van de verschillende sociale netwerken voordat u ze gebruikt worden.

Facebook: http://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: http://twitter.com/privacy
11. systemen voor de opvang persoonlijke gegevens en doelstellingen

1) inhoud abonnement vormen: in het web zijn er verschillende vormen om het abonnement wordt beheerd door actieve campagne om marketing campagnes via e-mail, beheer van abonnementen en het verzenden van nieuwsbrieven of nieuws te activeren.

2) formulier Commentaar: De site bevat een vorm die tot doel heeft om reacties te plaatsen en hun mening geven respect voor de vrijheid van meningsuiting. U kunt reageren op de post te worden gepubliceerd. Persoonlijke gegevens op het formulier ingevuld op deze opmerkingen te voegen

Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor gematigdheid en post, ook het verzamelen van de gegevens die moeten worden opgeslagen op de servers van 1 & 1.

3) Contact formulier: Er is een contact formulier waarvan het doel is om vragen, suggesties of professionele contact te beantwoorden. In dit geval zal het e-mailadres worden gebruikt om te reageren op hen en de informatie die de gebruiker nodig heeft via het web te sturen, deze gegevens worden opgeslagen op servers in 1 & 1.

4) Cookies: Wanneer de gebruiker zich registreert of blader deze site, “cookies” worden opgeslagen, kan de gebruiker op elk gewenst moment cookies beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe ze uit te schakelen.

5) Gebruikers kunnen op elk moment uitschrijven van de door de diensten http://www.thaimassagealbir.com/ Newsletter daaruit via een annuleringsformulier.

6) Tracking Systems gebruikt op deze site: Google (Analytics) in
http://www.thaimassagealbir.com/ de voorkeuren van de gebruikers, demografie, verkeerspatronen, en andere informatie bij elkaar om beter te begrijpen die ook het bestuderen van uw doelgroep en wat het nodig heeft. Het volgen van gebruikers voorkeuren helpt ons ook tonen u de meest relevante advertenties.

Ik moet ook informeren u graag aan te trekken abonnees en klanten gebruik maken van Facebook Ads dus door het creëren van een advertentie, kunt u uw doelgroep segmenteren per locatie, demografie, interesses, enz. Zodat de gegevens verkregen door middel van dit platform, zou onderworpen aan dit privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker de gegevens laat om mee te doen mijn gemeenschap nieuwsbrief.

Ik zal niet delen, verkopen, uw persoonlijke gegevens met andere partijen te huren. Ik kan wat informatie met derde dienstverleners die nodig zijn om die gemachtigd sommige diensten te delen.

12. sociale plugins.

Op onze website bieden we links en met betrekking tot verschillende sociale netwerken (bijvoorbeeld “Like” Facebook) services. Als u lid bent van een sociaal netwerk en te klikken op de link, kan de aanbieder van het sociale netwerk van je gegevens te koppelen aan de informatie en uw bezoek aan deze website.

Het is daarom wenselijk om u te informeren over de functies en het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van de betreffende sociaal netwerk, als u een van onze websites toegang te krijgen met een van uw profielen op sociale netwerken of informatie te delen via hen.

U kunt te allen tijde toegang tot het privacybeleid van verschillende sociale netwerken en het opzetten van je profiel om uw privacy te waarborgen. Wij raden u aan om vertrouwd te raken met de voorwaarden voor het gebruik van deze sociale netwerken alvorens ze te gebruiken:

Facebook: http://www.facebook.com/help/323540651073243/ Twitter: http://twitter.com/privacy

13. ERKENNING EN TOESTEMMING HERROEPBAARHEID erkennen de gebruikers kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens, accepteren en te stemmen met de verwerking ervan door THANYACHANOK PHROMKHOT op de wijze en voor de doeleinden die in de juridische kennisgeving.

Zoals u weet en hebben meer dan het privacybeleid op elk gewenst moment wordt verstrekt, kan u uw gegevens in te trekken, maar altijd zonder terugwerkende kracht.