Vilkår for Webside Ledelse: I samsvar med rapporterings forpliktelsene i artikkel 10 i Lov 34/2002 av 11. juli,
Tjenester Information Society og elektronisk handel, informerer vi deg om at nettadressen www.theroyalthaimassage.com (Heretter portalen) er en egenskap domene THANYACHANOK PHROMKHOT (heretter COMPANY)
beliggende adresse Av Albir, 50 – Albir, NIF No. Y3212249-Z.

Alle varemerker, handelsnavn eller logoer av noe slag som vises på nettstedet er eid av selskapet eller tredjeparter det ikke kan tolkes som bruk eller tilgang til nettstedet og / eller tjenester, tilskrives egenandel på varemerker, handelsnavn og / eller logoer. Også innhold som er publisert på nettet, grafisk design, bilder, databaser og kildekoden er den intellektuelle eiendom av selskapet eller tredjeparter, uten å bli overført til brukeren, i henhold til bestemmelsene i denne Legal Notice, ingen rettigheter som eksisterer eller kan eksistere i slikt innhold utover det som er strengt nødvendig for riktig bruk av portalen og tjenestene som tilbys gjennom den.

Tilgang til dette nettstedet er ansvaret til brukerne. Enkel tilgang til portalen innebærer ikke noen kommersiell sammenheng mellom foretaket og brukeren. Tilgang til det aksepterer følgende vilkår og betingelser.

å Registrert muligheten til å utøve rettigheter for tilgang, kansellering, retting og opposisjonen om sine personlige data i filene i foretaket, etter fulgt skriftlig kommunikasjon av en kopi av DNI rettes til THANYACHANOK PHROMKHOT brukere er informert, til følgende adresse: av Albir, 50 – Albir.

Disse filene er behørig registrert i Foretaksregisteret den spanske Agency for databeskyttelse og er i samsvar med sikkerhetstiltak som kreves ved kongelig resolusjon 1720/2007. De sa at brukere har kun tillatelse til å bruke PORTAL ved aksept og etterlevelse av vilkårene fastsatt her, å måtte forlate området ellers.

1) THANYACHANOK PHROMKHOT gjøre vårt ytterste i sin makt for å korrigere eller oppdatere informasjonen tilgjengelig via web. Men det kan ikke garantere gyldigheten, nøyaktighet og oppdatering av slik informasjon. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å endre vilkårene for tilgang til siden ensidig og uten forvarsel til brukere, med forbehold for de spesifikke vilkår for bruk av en bestemt tjeneste og / eller innhold; for å angi eller variere de spesielle betingelser; å begrense, ekskludere eller tilstand brukertilgang når alle garantier for riktig bruk av området ikke er oppfylt; å endre, slette eller oppdatere hele eller deler av innholdet eller tjenestene som tilbys gjennom nettstedet, uten forvarsel. Gjennom denne portalen THANYACHANOK PHROMKHOT gir generell informasjon og reklame om produkter og tjenester som utvikles av seg selv så vel som på tjenester levert av tredjeparter, som under ingen omstendigheter tolkes som bindende. THANYACHANOK PHROMKHOT tilbys via dette nettstedet informasjon om produkter og tjenester som tilbys av tredjeparter. THANYACHANOK PHROMKHOT ikke ansvarlig for oppdatering av slik informasjon, samt suksessen av produkter og / eller tjenester, som i denne forstand bare en annonsering nettsted. I alle fall ansettelse av slike produkter og / eller tjenester av brukeren gjøres direkte med tredje enheter, ikke ansvarlig for THANYACHANOK PHROMKHOT et resultat av å ansette. THANYACHANOK PHROMKHOT ikke ta ansvar eller eventuelle konsekvenser som følge av kontrakter med tredjeparter gjennom portalen ikke er en part eller interessert i slike transaksjoner. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å endre produkter og tjenester annonsert når som helst og uten forvarsel. THANYACHANOK PHROMKHOT kan modifisere, oppdatere, slette innhold, design og oppbygging av web samt betingelser for bruk, personvernreglene side ensidig og uten varsel. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å begrense, ekskludere eller tilstand brukertilgang. THANYACHANOK PHROMKHOT ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller manglende evne fra brukeren å få tilgang til optimal navigasjon og sidevisning. THANYACHANOK PHROMKHOT ikke ansvarlig for vedtak fattet av brukeren, basert på informasjonen før nettstedet til enhver tid, siden oppdatering av slik informasjon ikke kan garanteres, og har tidligere bekreftet. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å iverksette rettslige tiltak den anser hensiktsmessig for å beskytte sine rettigheter og de av tredjeparter som leverer tjenester eller innhold gjennom nettstedet, når det er hensiktsmessig, og kreve erstatning som kan korrespondere med

misbruk eller ulovlig bruk av hele eller deler av tjenestene og innholdet som tilbys gjennom nettstedet. THANYACHANOK PHROMKHOT ikke ansvarlig for eventuelle skader på brukeren, eller tredjeparter kan oppstå som følge av tilgang til eller bruke nettstedet eller laste ned innhold eller brukeren gjør bruk av slikt innhold. I tilfelle av en mindreårig eller inkompetent, spør THANYACHANOK PHROMKHOT brukeren til å avstå fra å bruke e-posttjenesten eller samling skjemadata hvis du ikke har samtykke fra foreldre, foresatte eller juridiske representanter, som ikke er THANYACHANOK PHROMKHOT ansvarlig for handlingene til den mindreårige eller inkompetent for disse grunner eller for annen bruk av nettstedet. Derfor oppfordrer THANYACHANOK PHROMKHOT foreldre, foresatte eller juridiske representanter som er med barnet hele tiden når du bruker Internett, og at den ikke utfører nettverksrelatert uten forutgående samtykke fra foreldre / mor / verge / a / eller juridisk representant noe. Uansett bestemmelsene i spesielle forhold, kan THANYACHANOK PHROMKHOT avslutte, suspendere eller avslutte når som helst uten forvarsel, tilgang til innholdet på siden, uten mulighet for brukeren til å kreve erstatning.

2) brukeren. Brukeren får tilgang til fritt og uten forut for innhold og tjenester i stedet tilgjengelige som sådan autorisasjon og bruke tjenester og innhold utelukkende for privat bruk, bortsett fra det som kan fastslås i de spesielle betingelser for visse tjenester. bør også gjøre riktig og lovlig bruk av nettstedet i samsvar med lov, moral, gode skikker og offentlig orden, unngå å utføre handlinger som kan medføre skade på de rettigheter og friheter eller som kan skade, skade eller hindre på noen måte tilgang til dem, til skade for THANYACHANOK PHROMKHOT eller tredjeparter. For dette formålet, kan brukeren ikke bruke tjenestene, helt eller delvis, for å fremme, selge, kontrakt, annonsere eller proprietær informasjon eller tredjeparter uten forhåndstillatelse fra THANYACHANOK PHROMKHOT, eller du kan legge inn informasjon på nettstedet, ved hjelp av eksisterende tjenester. Heller ikke kan utføre handlinger av enhver art med det formål, eller som direkte eller indirekte supongan- forsøk mot rettighetene til andre brukere av nettstedet eller THANYACHANOK PHROMKHOT, forebygge eller hindre tilgang til nettstedet, og spesielt som bryter rettigheter og grunnleggende friheter eller som kan innebære en straffbar handling og / eller sivil og til slutt, som bryter loven, moral eller gode skikker; eller handlinger som er i strid med den bruke eksisterende tjenester. Heller ikke kan utføre handlinger av enhver art med det formål, eller som direkte eller indirekte supongan- forsøk mot rettighetene til andre brukere av nettstedet eller THANYACHANOK PHROMKHOT, forebygge eller hindre tilgang til nettstedet, og spesielt som bryter rettigheter og grunnleggende friheter eller som kan innebære en straffbar handling og / eller sivil og til slutt, som bryter loven, moral eller gode skikker; eller handlinger som er i strid med den bruke eksisterende tjenester. Heller ikke kan utføre handlinger av enhver art med det formål, eller som direkte eller indirekte supongan- forsøk mot rettighetene til andre brukere av nettstedet eller THANYACHANOK PHROMKHOT, forebygge eller hindre tilgang til nettstedet, og spesielt som bryter rettigheter og grunnleggende friheter eller som kan innebære en straffbar handling og / eller sivil og til slutt, som bryter loven, moral eller gode skikker; eller handlinger som er i strid med den og spesielt som bryter med grunnleggende rettigheter og friheter, eller som kan medføre straffe og / eller sivil krenkelser og, til slutt, som bryter loven, moral eller gode skikker; eller handlinger som er i strid med den og spesielt som bryter med grunnleggende rettigheter og friheter, eller som kan medføre straffe og / eller sivil krenkelser og, til slutt, som bryter loven, moral eller gode skikker; eller handlinger som er i strid med den

Vilkår for bruk og / eller de spesielle vilkår som er fastsatt i dette nettet. Du kan ikke inkludere lenker til dette nettstedet på andre nettsteder som ikke er begrenset kun til å få tilgang til hjemmesiden for dette nettstedet. Brukeren er kjent med at tilgang til og bruk av tjenester og innhold på nettstedet er på eget ansvar. Brukeren vil avstå fra å prøve å bli innlemmet i nettet ved hjelp eller prosedyrer enn de som er gjort tilgjengelig i portalen innholdet. Det kan ikke gjøre bruk av dette nettstedet eller bruke innholdet av dette, enhver handling som kan skade bildet, interesser eller rettigheter THANYACHANOK PHROMKHOT eller tredjeparter. Brukeren skal avstå fra enhver handling eller gjennomføre noen bruk som kan overbelaste, skade eller deaktivere nettstedet, servere og annet datautstyr. Det er ditt ansvar å ta nødvendige tiltak for å oppdage og eliminere eksistensen av virus, ormer eller andre elementer som kan endre sine datasystemer tiltak, kan ikke garanteres av THANYACHANOK PHROMKHOT mangelen på dem.

3) Søknad 2,0 I dette nettstedet kan du tilby tjenester 2.0-applikasjoner der brukerne kan legge inn informasjon, data, bilder, videoer, og utveksle informasjon generelt. Formålet med disse programmene er å gi et verktøy for brukere å utveksle meninger og å opprettholde kontakt mellom brukere THANYACHANOK PHROMKHOT tjenester. bruk av 2.0-applikasjoner for andre enn de som er spesifisert formål er forbudt. Spesielt bruken av disse mediene for reklameformål eller kommersielle tjenester THANYACHANOK PHROMKHOT utenfor er forbudt. Brukeren vil utføre en 2,0 programbruk i samsvar med lov, moral og offentlig orden. Brukeren er selv ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser og tillatelser rettighetshavere på informasjon og data som er lastet på nettstedet. THANYACHANOK PHROMKHOT noe som helst ansvar for handlinger, informasjon eller data på websiden som er angitt av brukere, disse er ansvarlig for konsekvensene av handlinger utført gjennom nettstedet. Dermed THANYACHANOK PHROMKHOT ikke være ansvarlig for skader av noe slag som følge av tredjeparter gjennom denne siden, og i særdeleshet, uten begrensning, men ikke begrenset til, de som er forårsaket av: brudd på loven, moral eller offentlig orden; krenkelse av åndsverk og industriell eiendom og / eller forretningshemmeligheter;

telekommunikasjon; utgjør ulovlige handlinger og villedende reklame, generelt, utgjør urettferdig konkurranse; mangelen på sannferdighet, nøyaktighet, kvalitet, relevans og / eller aktualitet av innholdet overføres, mottas, eller som er gjort tilgjengelig; krenkelse av rettighetene til ære, personlige og familiens privatliv og bilde av personer; hel eller delvis bindingen standarder og generelt skade rettigheter. For å få tilgang til programmer krever 2,0 brukeridentifikasjon ved å skille opplysninger (som e-postadresse og passord), garanterer nøyaktigheten av dataene som er angitt. Ikke i noe tilfelle er det lov anonym tilgang til tjenester 2.0. THANYACHANOK PHROMKHOT informerer brukere av applikasjoner 2,0 på tidspunktet for registrering for slike tjenester, samt i hver av tilgangen identifisering er nødvendig og vil fortsette å lagre IP-adressen og datatilkobling. I samsvar med gjeldende regelverk, vil disse dataene lagres og ved behov stilles til rådighet for de kompetente myndigheter og organer gjennom prosedyren lovlig gitt. bruker~~POS=TRUNC Applications disse dataene vil bli lagret og ved behov stilles til rådighet for de kompetente myndigheter og organer gjennom prosedyren lovlig gitt. bruker~~POS=TRUNC Applications disse dataene vil bli lagret og ved behov stilles til rådighet for de kompetente myndigheter og organer gjennom prosedyren lovlig gitt. bruker~~POS=TRUNC Applications

2.0 er informert om at det kun registrering i slike programmer ikke gir noen rett til å legge inn informasjon eller slik informasjon er publisert. Du erkjenner at de opplysninger som er registrert av det på siden kan bli sett av THANYACHANOK PHROMKHOT, uten innebærer noen erkjennelse av ansvar ved THANYACHANOK PHROMKHOT på slike data. Uavhengig av det foregående, kan THANYACHANOK PHROMKHOT når som helst og uten forvarsel, å fjerne ethvert innhold den finner upassende for en hvilken som helst grunn eller uten dress for hensikten med nettsiden kan ikke kreves ansvar for det. Eliminere søknad innhold innebærer ikke godkjenning av dårlig tro på innholdet, eller forutsetning av THANYACHANOK PHROMKHOT av ansvaret for dem. Du erkjenner og godtar at all informasjon som oppgis på Internett, selv gjennom portaler eller begrenset 2.0-applikasjoner, kan ses av tredjeparter som ikke er interessert, og selv brukt til andre formål enn de som de ble opprettet formål. THANYACHANOK PHROMKHOT kan ikke garantere at dataene som er angitt i 2.0-applikasjoner ikke kan ses av allmennheten, gitt struktur og konfigurasjon av nettverket. Dessuten forutsetter at brukeren konsekvensene for personvernet som følge av innføringen av data eller informasjon på Internett. Hvis brukeren oppdager eller interessert tredjepart mener at det er et brudd på sine rettigheter eller interesser gjennom nettstedet, THANYACHANOK PHROMKHOT, tilbyr følgende e-post info @ THANYACHANOK PHROMKHOT.es å kommunisere det faktum. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å fortsette til uttak av data eller

kontroversiell informasjon, uten at dette skal oppfattes som en innrømmelse eller bekreftelse av et hvilket som helst brudd ved den aktuelle enheten.

4) intellektuell eiendom: Nettstedet THANYACHANOK PHROMKHOT, programvare, kildekode, inkludert tekst, bilder, musikk, grafikk, design, konfigurasjon, struktur, fargevalg, og alle andre element innhold som er på nettstedet er originale kreasjoner av THANYACHANOK PHROMKHOT flaun immaterielle rettigheter på den, eller muligens har kjøpt utnyttelse rettigheter eller lisenser som godkjenner det. THANYACHANOK PHROMKHOT eier de industrielle rettigheter eller innehar lisenser eller tillatelser for utnyttelse av varemerker, varenavn, design, industriell design, bruksmønstre, patenter, domenenavn og andre immaterielle rettigheter inkorporert i dette nettstedet. Access, visning eller bla gjennom nettet innebærer ikke overføring av rettighetene til åndsverk eller tillatelse til å utføre enhver bruk av dem, det må samles for tilsvarende autorisasjon av THANYACHANOK PHROMKHOT. Hel eller delvis gjengivelse av nettstedet eller elementene som finnes der, og all bruk av disse enten i forbindelse med konkurranse, forskning eller innenlands eller privat bruk, som ikke er uttrykkelig godkjent av THANYACHANOK PHROMKHOT er forbudt, og spesielt deres reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon er forbudt, behandling og andre modusen for drift av nettstedet og informasjon eller innhold på nettsiden. Med mindre annet er uttrykkelig angitt på nettet eller midler til å gjøre dette er aktivert, vil du ikke få lov til å laste ned innhold eller element lagt ut på nettstedet, eller drive privat kopiering er autorisert. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å iverksette nødvendige tiltak for å forsvare og sikre rettighetene til åndsverk som tilsvarer og til å kreve erstatning for skader som kan gjelde. eller gjennomføring av private kopiering er tillatt. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å iverksette nødvendige tiltak for å forsvare og sikre rettighetene til åndsverk som tilsvarer og til å kreve erstatning for skader som kan gjelde. eller gjennomføring av private kopiering er tillatt. THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å iverksette nødvendige tiltak for å forsvare og sikre rettighetene til åndsverk som tilsvarer og til å kreve erstatning for skader som kan gjelde.

5) Links: For å forbedre tjenestene og gi mer utfyllende informasjon til våre brukere, kan THANYACHANOK PHROMKHOT bli innlemmet i nettstedet lenker til andre nettsteder. Tilstedeværelsen av slike koblinger ikke føre til en kommersiell forhold med koblede sider eller antagelse eller kontroll over innholdet av disse. THANYACHANOK PHROMKHOT ikke ansvarlig for innholdet på lenkede sider eller ansvar i dem du kan

pådra eller garantere sikkerheten av disse, og fraværet av virus eller forsvarlig drift. Også på andre nettsteder kan bli innlemmet linker til
hjemmesiden til THANYACHANOK PHROMKHOT, blir forbudt linker til innsiden sider, omdirigeringer interiør, innramming eller andre uredelig
praksis som krenker eller svekker rettigheter eller THANYACHANOK PHROMKHOT bilde. bruk av navnet eller logoen til “THANYACHANOK
PHROMKHOT” eller noen av de merkene som eies av THANYACHANOK PHROMKHOT er uttrykkelig forbudt, eller som er rettighetshaver, som
metatags eller domenenavn, alene eller sammen med andre kirkesamfunn. Hvis brukeren blir oppmerksom på at det finnes koblinger til web
THANYACHANOK PHROMKHOT gjennom uredelig teknikker, eller hvis innholdet kan være i strid med lov, moral eller offentlig orden, kan gjøre det
kjent for THANYACHANOK PHROMKHOT via e-post raquelarias@andreuariasabogados.es neste adresse. Tilsvarende, hvis påvist i noen av
sidene knyttet sammen gjennom dette nettstedet, innhold som bryter loven, moralsk eller offentlig orden, kan informere oss på adressen ovenfor.
Motta slik kommunikasjon vil ikke, for det formål loven tjenester informasjonssamfunnet, effektiv kunnskap om ulovlighet av aktiviteten i det samme,
med ingen forpliktelse til å fjerne eventuelle koblinger. eller hvis innholdet kan være i strid med lov, moral eller offentlig orden, kan gjøre det kjent for
THANYACHANOK PHROMKHOT via e-post til følgende adresse raquelarias@andreuariasabogados.es. Tilsvarende, hvis påvist i noen av sidene
knyttet sammen gjennom dette nettstedet, innhold som bryter loven, moralsk eller offentlig orden, kan informere oss på adressen ovenfor. Motta slik
kommunikasjon vil ikke, for det formål loven tjenester informasjonssamfunnet, effektiv kunnskap om ulovlighet av aktiviteten i det samme, med ingen
forpliktelse til å fjerne eventuelle koblinger. eller hvis innholdet kan være i strid med lov, moral eller offentlig orden, kan gjøre det kjent for
THANYACHANOK PHROMKHOT via e-post til følgende adresse raquelarias@andreuariasabogados.es. Tilsvarende, hvis påvist i noen av sidene
knyttet sammen gjennom dette nettstedet, innhold som bryter loven, moralsk eller offentlig orden, kan informere oss på adressen ovenfor. Motta slik
kommunikasjon vil ikke, for det formål loven tjenester informasjonssamfunnet, effektiv kunnskap om ulovlighet av aktiviteten i det samme, med ingen
forpliktelse til å fjerne eventuelle koblinger. De kan gjøre det kjent for THANYACHANOK PHROMKHOT via e-post til følgende adresse
raquelarias@andreuariasabogados.es. Tilsvarende, hvis påvist i noen av sidene knyttet sammen gjennom dette nettstedet, innhold som bryter
loven, moralsk eller offentlig orden, kan informere oss på adressen ovenfor. Motta slik kommunikasjon vil ikke, for det formål loven tjenester
informasjonssamfunnet, effektiv kunnskap om ulovlighet av aktiviteten i det samme, med ingen forpliktelse til å fjerne eventuelle koblinger. De kan
gjøre det kjent for THANYACHANOK PHROMKHOT via e-post til følgende adresse raquelarias@andreuariasabogados.es. Tilsvarende, hvis påvist i
noen av sidene knyttet sammen gjennom dette nettstedet, innhold som bryter loven, moralsk eller offentlig orden, kan informere oss på adressen ovenfor. Motta slik kommunikasjo

6) Lov og jurisdiksjon: Dette nettstedet og tvister som oppstår av disse skal gjelde for dem det spanske rettssystemet. Partene er enige om å sende inn eventuelle tvister som kan oppstå for innholdet eller fra bruken av denne nettsiden til jurisdiksjonen til domstolene i byen Valencia (Spania), uttrykkelig avkall noen annen jurisdiksjon som gjelder, uten å berøre eksisterende standarder ikke tilgjengelig om forbrukere og brukere.

PERSONVERN

I samsvar med bestemmelsene i General forordning (EU) Data Protection, ved å akseptere denne personvernerklæringen låne informert samtykke, uttrykke gratis og utvetydig at den personlige informasjonen du gir gjennom nettstedet

http://www.thaimassagealbir.com/ (Heretter nettside) er inkludert i en fil av “web abonnenter og brukere” og “kunder og / eller

n

LEVERANDØRER ”

Mitt firma heter: THANYACHANOK PHROMKHOT min CIF er Y3212249-Z

Min hovedkontoret ligger i Av Albir, 50 – Albir. E-post: info@thaimassagealbir.com Min sosial aktivitet er Landes massasje.

Alt behørig registrert med den spanske Datatilsynet og respekt som THANYACHANOK PHROMKHOT garantier som er brukt organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves av RGPD teknikker.

Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for personlige data innhentet på nettstedet, er ikke aktuelt for informasjon innhentet av tredjeparter på andre nettsteder, selv om de er koblet sammen med nettstedet.

Med dette uttrykke min forpliktelse til å opprettholde handelsforbindelser og sikre slik sikkerhet ved å beskytte personlige data og garanterer retten til privatliv for hver av brukerne av nettstedet vårt.

1. Hva er de personlige dataene?

En liten tilnærming er viktig, derfor bør du vite at det ville være noen opplysninger om en person som hjelper oss når du besøker nettstedet vårt, i vårt tilfelle navn og e-post, og hvis du kjøper et produkt trenger faktura, vil vi be om full adresse, fullt navn og ID eller CIF.

I tillegg, når du besøker nettstedet vårt, bestemte opplysninger blir automatisk lagret av tekniske årsaker, for eksempel IP-adressen har fått av Internett-leverandøren.

PRINSIPPER for databehandling
For å behandle dine personlige data, ifølge RGPD gjelder følgende prinsipper:

Legalitetsprinsippet, rettferdighet og åpenhet: Jeg vil alltid kreve ditt samtykke til behandling av dine personlige data for en eller flere bestemte formål tidligere informere deg med absolutt åpenhet. Data minimalisering prinsippet: Jeg skal bare spørre strengt nødvendig i forhold til de formål som jeg trenger. Prinsippet om begrenset periode på bevaring: som senere kan du se, vil dataene oppbevares lenger enn nødvendig i forbindelse med behandling, i henhold til formålet, vil jeg informere periode som tilsvarer bevaring, i tilfelle av abonnement, jeg sjekker jevnlig mine lister og vil fjerne enhver registrering i lengre tid.

Prinsippet om integritet og konfidensialitet: Dine data vil bli behandlet slik at tilstrekkelig sikkerhet av personopplysninger og sikre konfidensialitet er garantert. Du vet at å ta alle forholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang eller misbruk av data brukerne av tredjeparter.

2. FORMÅL, legitimering KATEGORI data samlet, samtykke til behandling, mindreårige. 2.1 FORMÅL

Som det fremgår av reglene, blir brukeren informert om at, gjennom kontaktskjemaene eller abonnementer data blir samlet inn, som er lagret i en fil, med det formål å sende elektronisk kommunikasjon, for eksempel: nyhetsbrev (nyhetsbrev), nye oppføringer (innlegg), kommersielle tilbud, gratis webinarer, samt annen kommunikasjon som forstår PHROMKHOT THANYACHANOK interessant for brukerne. Felt som er merket som obligatoriske, er avgjørende for uttrykt formål.

Det kan også være i samsvar med data, kravene

spurt av brukerne.

Til syvende og sist er målet:

Publisere tjenestene som utføres i sentrum av Thai Massage Albir. Bare eieren har tilgang til sine data, og under ingen omstendigheter disse dataene vil bli overført, delt, overført eller solgt til noen tredjepart.

Aksept av personvern gjennom prosedyren etablert dole opt-in, anses for alle formål som å gi eksplisitt samtykke og utvetydig BRUKER behandling av personopplysninger i de vilkår som er fastsatt i dette dokumentet, samt internasjonal overføring av data skjer utelukkende på grunn av den fysiske plasseringen av anlegg og tjenesteleverandører med ansvar for databehandling.

Under ingen omstendigheter bruke et annet formål som dataene er samlet eller mindre gi etter for en tredje disse dataene vil bli gjort.

2.2 mindreårige

I tilfelle overstige fjorten, kan du logge på
http://www.thaimassagealbir.com/ uten forutgående samtykke fra dine foreldre eller foresatte.

Hva skjer hvis du er under 14?

I dette tilfellet vil det være obligatorisk tilstand samtykke fra foreldrene dine

eller verge, slik at vi kan behandle dine personlige data

Advarsel: Hvis du har mindre enn fjorten år og har ikke fått samtykke fra foreldrene dine, kan du ikke registrere seg på nettsiden så fortsette å nekte forespørselen hvis du har bevis på det.

2,3 LEGITIMITET

Takket å samtykke, kan vi behandle dine data er nødvendig for å abonnere på nettstedet kravet.

Som du vet, kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst du ønsker.

2,4 datakategori

De oppsamlede ikke på noe tidspunkt av data er spesielt beskyttet, men er kategorisert som å identifisere dataene.

2,5 holdbarhet på DATA

Jeg vil holde dataene i den tiden lovlig etablert eller til du be om å fjerne dem.

2.6 Validering av DATA

Selvfølgelig du er alene ansvarlig for nøyaktigheten av data som du sender meg eximiéndome noen form for ansvar.

Som bruker, må du sikre nøyaktigheten og ektheten av personopplysninger skal gi fullstendig og nøyaktig informasjon om de ulike formene for datainnsamling.

3. håndheving av APPLICATION.-

THANYACHANOK PHROMKHOT oppdatert i samsvar med retningslinjene i organisk lov 15/1999 av 13. desember beskyttelse av personopplysninger, kongelig resolusjon 1720/2007 av 21. desember godkjenner forskrift som implementerer loven er godkjent organiske og andre forskrifter og anvendbar på et hvilket som helst tidspunkt, noe som sikrer sikre riktig bruk og håndtering av personlige brukerdata.

Fra mai 2018, vil vi følge forskriftene trer i kraft, med General Data Protection Regulation (RGPD) i Den europeiske union.

Dessuten rapporterer THANYACHANOK PHROMKHOT at i samsvar med lov 34/2002 av 11. juli, Tjenester Information Society og elektronisk handel og bedt om å samtykke til brukeren for behandling av e-post til kommersielle formål i hver tid.

I samsvar med bestemmelsene i regelverket, informerer vi deg om at dataene gitt, så vel som de som stammer data surfing, kan lagres i filer THANYACHANOK PHROMKHOT og behandlet for det formål å oppfylle din søknad og opprettholde forholdet er etablert på skjemaene signert.

I tillegg kan brukeren behandling av data med

for å informere, på noen måte, inkludert e-post, produkter og tjenester THANYACHANOK PHROMKHOT

Burde ikke tillatelse til behandling av data for formålet angitt ovenfor, kan brukeren utøve sin rett til å motsette seg behandling av sine data i henhold til vilkårene og betingelsene som oppgis nedenfor i “Exercise of Rights”

4. SIKKERHETSTILTAK

THANYACHANOK PHROMKHOT opplyser at det har iverksatt sikkerhetstiltak tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten til sine personlige data og unngå endringer, tap og behandling og / eller uautorisert tilgang, gitt status for teknologi, arten av de data som er lagret og risikoen som de utsettes, enten fra menneskelig handling eller fysisk eller naturlige miljø. Alt i samsvar med bestemmelsene i RGPD.

Også har THANYACHANOK PHROMKHOT etablert flere tiltak for å styrke konfidensialitet og integritet av informasjon i organisasjonen. kontinuerlig å opprettholde tilsyn, overvåking og evaluering for å sikre respekt for datasikkerhet.

5. bruk av rettigheter

De personer som har gitt sine data gjennom
http://www.thaimassagealbir.com/ , De kan nærme innehaveren av dette for å være i stand til fritt å utøve sine rettigheter for tilgang til dine data, retting eller sletting, begrensning og opposisjonen om data inkludert i sine filer.

Den raskeste og enkleste metoden ville være å få tilgang til brukerkontoen din direkte og endre data eller slette din brukerkonto. noen

informasjonen vi trenger å lagre, rettslig eller kontraktsmessig forpliktelse, blokkeres og kun brukes til slike formål i stedet for å bli slettet.

Interesserte kan utøve sine rettigheter ved skriftlig melding til THANYACHANOK PHROMKHOT med referanse “Data Protection”, angi dine data, beviser sin identitet og årsakene til forespørselen på følgende adresse:

THANYACHANOK PHROMKHOT

Av Albir, 50 – Albir -Alicante

Du kan også utøve sine rettigheter, via e-post: info@thaimassagealbir.com

6. koblinger eller koblinger EKSTERNE

Som en service til våre besøkende, kan vår hjemmeside inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder som ikke drives eller kontrolleres av websiden. derfor http://www.thaimassagealbir.com/ Det garanterer ikke og heller ikke er ansvarlig for lovligheten, pålitelighet, brukervennlighet, pålitelighet og aktualitet av innholdet på slike nettsteder eller deres retningslinjer for personvern. Vær så snill, før du gir personlige opplysninger til disse eksterne nettsteder

http://www.thaimassagealbir.com/ Legg merke til at deres personvernpraksis kan være forskjellige fra våre.

Den eneste hensikten med disse linkene er å gi brukerne muligheten til å få tilgang til disse koblingene og kjenner vårt arbeid, selv om vcgs.net ikke tilby eller markedet selv eller gjennom tredjeparter informasjon, innhold og tjenester tilgjengelig på koblede nettsteder, eller godkjenner, tilsyn eller kontroll i en hvilken som helst måte innhold og tjenester, og et hvilket som helst materiale av enhver art deri.

http://www.thaimassagealbir.com/ ikke på noen måte ansvarlig for resultatene som kan føre til at brukeren ved å gå inn disse linkene.

7. Modifikasjon av PERSONVERN

THANYACHANOK PHROMKHOT forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for personvern, ifølge hans egen dømmekraft, motivert av en lovgivende, rettsvitenskapelig eller lære skifte fra den spanske Agency for databeskyttelse.

Enhver endring i retningslinjene for personvern vil bli publisert minst ti dager før sin effektiv gjennomføring. Ved hjelp av THANYACHANOK PHROMKHOT etter slike endringer innbefatter aksept derav.

8. datastyreenheten, og en prosessor. Dataene er THANYACHANOK PHROMKHOT data.

Som databehandlere utenfor nevnte ansvarlig:

THANYACHANOK PHROMKHOT har leid Hosting 1 & 1 Internet Spania, SLU (merket med merkenavnet 1 & 1), med hovedkontor i Avenida de la Vega, en Building Veganova 3 Etasje 5-dørs C Alcobendas, CP 28108, Madrid. Du kan sjekke retningslinjene for personvern og andre juridiske aspekter av selskapet på følgende link: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/

9. Tjenester som tilbys av tredjeparter på denne nettsiden. Strengt nødvendig for å sørge for utvikling av mine forretningstjenester, http://www.thaimassagealbir.com/ bruker følgende leverandører i henhold til deres tilsvarende betingelser privatliv.

Hosting: 1 & 1

Personvern Sporing kilder som brukes i dette nettstedet: Google (Analytics) I http://www.thaimassagealbir.com/ preferansene til sine brukere, demografi, trafikkmønstre og annen informasjon sammen for å bedre forstå som også studerer
vårt publikum og hva du trenger. Sporing av brukerens preferanser hjelper oss også vise deg de mest
relevante annonser.

Brukeren og, generelt, kan enhver fysisk eller juridisk person etablere en hyperkobling eller teknisk kobling
enhet (for eksempel koblinger eller knapper) fra sitt nettsted http://www.thaimassagealbir.com/ (Den “link”).
Etableringen av hyperkobling innebærer ikke i alle fall eksistensen av forholdet mellom http://www.thaimassagealbir.com/
og eieren av nettstedet eller web side der link er etablert, og heller ikke godtas eller godkjennes av http://www.thaimassagealbir.com/ av innholdet eller tjenester. I alle fall, http://www.thaimassagealbir.com/ Det forbeholder seg retten til å forby
eller avbryte når som helst noen link til nettstedet.

10. Ikke motta INFORACION DESESAS OSS ELLER DU trekke tilbake ditt samtykke?

I samsvar med bestemmelsene i lov 34/20023, 11. juni, kan Services Information Society og elektronisk handel motsette seg bruken av dine opplysninger til markedsføringsformål, markedsundersøkelser eller utvikling i noen tilfredshetsundersøkelser tid og tilbakekalle ditt samtykke når som helst (uten tilbakevirkende kraft).

For å gjøre dette, kan du sende en e-post til adressen info@thaimassagealbir.com. Hvis du har mottatt e-post reklame, kan du også motsette fra den e-posten, klikke på den samme linken som inngår i følgende instruksjoner vil bli gitt. En annen enkleste måten ville være å få tilgang til brukerkontoen og foreta de riktige valgene.

Vær oppmerksom på at våre systemer kan kreve en periode i noe tilfelle overstige 48 timer for din motstand eller

tilbakekall skal tre i kraft, noe som betyr at du kan fortsatt motta meldinger i denne perioden.

I forhold til forvaltningen av data knyttet til dine sosiale profiler THANYACHANOK PHROMKHOT, utøve retten til innsyn vil avhenge av funksjonaliteten til sosiale nettverk og muligheter for tilgang til informasjon fra brukerprofiler. Med hensyn til rettighetene til tilgang og korrigering, anbefaler vi at du bare være fornøyd i forhold til informasjonen som er under kontroll av THANYACHANOK PHROMKHOT.

Du kan også stoppe i samspill, følge eller få informasjon THANYACHANOK PHROMKHOT sosiale profiler, slette innholdet i interesse for å stoppe eller begrense hvem som deler sine forbindelser gjennom mekanismene som er fastsatt i de ulike sosiale nettverk.

Brukeren kan få tilgang personvernpolitikken til hver sosiale nettverk og sette profilen din for å sikre personvernet. THANYACHANOK PHROMKHOT oppfordrer brukere til å bli kjent med vilkårene for bruk av de ulike sosiale nettverk før du bruker dem.

Facebook: http://www.facebook.com/help/323540651073243/ Twitter: http://twitter.com/privacy
11. fangstanlegg personopplysninger samt formåls

1) innhold tegningsblanketter: innen web er det flere former for å aktivere abonnementet administrert av aktiv kampanje for å sende markedsføringskampanjer via e-post, abonnementshåndtering og sender nyhetsbrev eller nyheter.

2) Form Kommentarer: Området omfatter en form som har som formål å skrive kommentarer og gi deres mening respektere talefrihet. Du kan legge inn kommentarer på innlegget for å bli publisert. Personlige data inn på skjemaet for å sette inn disse kommentarene

De vil bli brukt utelukkende for moderasjon og innlegg, også samle inn data som skal lagres på servere 1 & 1.

3) Kontaktskjema: Det er et kontaktskjema hvis formål er å svare på spørsmål, forslag eller faglig kontakt. I dette tilfellet vil e-postadressen brukes til å svare på dem og sende informasjonen brukeren trenger via nettet, disse dataene er lagret på servere i ett og ett.

4) Nett: Når brukeren registre eller bla dette nettstedet, “cookies” er lagret, kan brukeren ta kontakt når som helst cookies policy for ytterligere informasjon om bruken av cookies og hvordan du deaktiverer dem.

5) Brukere kan når som helst av tjenestene som tilbys av http://www.thaimassagealbir.com/ Reise derfra via en kansellering form.

6) Tracking Systems brukes på dette nettstedet: Google (Analytics) i
http://www.thaimassagealbir.com/ preferansene til sine brukere, demografi, trafikkmønstre og annen informasjon sammen for å bedre forstå hvem studerer også opp publikum og hva den trenger. Sporing av brukerens preferanser hjelper oss også vise deg de mest relevante annonser.

Jeg bør også informere du ønsker å tiltrekke abonnenter og kunder bruker Facebook Ads så ved å lage en annonse, kan du segmentere målgruppen etter plassering, demografi, interesser, etc. slik at dataene oppnås ved denne plattformen, ville lagt denne personvernerklæringen fra tid brukeren forlater dataene til å bli mitt lokalsamfunn nyhetsbrev.

Jeg vil ikke dele, selge, leie ut din personlige informasjon med andre parter. Jeg kan dele litt informasjon med tredjeparts tjenesteleverandører for å gi fullmakt til noen tjenester.

12. sosiale programtillegg.

På vår nettside tilbyr vi linker og relatert til ulike sosiale nettverk (for eksempel “Like” Facebook) tjenester. Hvis du er medlem av et sosialt nettverk og klikke på linken, kan leverandøren av det sosiale nettverket koble profildata med informasjon og ditt besøk på dette nettstedet.

Det er derfor ønskelig å informere deg om funksjonene og politikk på behandling av personopplysninger i det respektive sosiale nettverk, hvis du tilgang til en av våre nettsteder med en av profilene på sosiale nettverk eller dele informasjon gjennom dem.

Du kan få tilgang til enhver tid å personvernpolitikken til ulike sosiale nettverk og sette opp profilen din for å sikre personvernet. Vi oppfordrer deg til å bli kjent med vilkårene for bruk av disse sosiale nettverkene før du bruker dem:

Facebook: http://www.facebook.com/help/323540651073243/ Twitter: http://twitter.com/privacy

13. Aksept og SAMTYKKE REVOCABILITY Brukere erkjenner å ha blitt informert om betingelsene for beskyttelse av personopplysninger, akseptere og samtykker til behandlingen av dette ved THANYACHANOK PHROMKHOT på den måten og til de formål som er angitt i den juridiske merknaden.

Som du vet, og har kommunisert gjennom personvernreglene til enhver tid kan du opphever dine data, men alltid uten tilbakevirkende kraft.